Verksamhetsplan 2017/18 - Skånes Innebandyförbund
Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan 2017/18


Hela vår verksamhetsplan i pdf, inklusive vision, värdegrund och kärnvärden, hittar du  HÄR

SKÅNSK INNEBANDY MOT 2020

EKONOMI
En sund ekonomi är grundläggande för att ha en stabil verksamhet med möjlighet till utveckling. Skånes Innebandyförbund vill prioritera en ekonomisk långsiktighet, såväl inom förbundet som hos föreningarna. 

UTVECKLING
Utveckling och utbildning är och kommer fortsatt att vara viktiga och prioriterade områden inom skånsk innebandy de kommande åren, såväl på distrikts- som föreningsnivå.

TILLVÄXT
Skånsk innebandy skall växa! Vi ska alla verka för att göra skånsk innebandy tillgänglig för alla. Vi skall verka för en sund nyrekrytering, och framförallt behålla så många som möjligt. Innebandy hela livet. 


SKÅNSK INNEBANDY SÄSONGEN 2017/18

EKONOMI
Skånes Innebandyförbund strävar efter långsiktighet i vårt ekonomiska arbete, därför jobbar vi med prognoser och åtgärder som löper över flera års tid. Det här gör vi för att i möjligaste mån själv kunna finansiera olika projekt och satsningar i distriktet, som löper över mer än en säsong.

Under föregående verksamhetsår genomfördes en kartläggning av de skånska föreningarnas ekonomi. Under 2017/18 ska vi presentera resultatet för alla föreningar och inleda en dialog om utfallet. I steg två vill vi ta fram mer information utifrån föreningarnas intresse och minst ett konkret verktyg som kan stötta föreningarnas arbete.

2016/17 omformulerades konsekvenstrappan för föreningar som söker anstånd med serieavgifterna. Under säsongen 2017/18 kommer vi att ha en dialog med föreningar som begärt uppskov tre verksamhetsår i rad. Syftet är att tidigt uppmärksamma eventuella ekonomiska problem och rikta uppmärksamhet mot frågan.

UTVECKLING
Utveckling, som till stor del består av utbildning, är ett område som prioriteras såväl på distriktsnivå som på föreningsnivå. SkIBF:s arbete fokuserar även kommande år på arbetsmodellen Skånsk Innebandy Hela Livet. Först och främst genom föreningsutveckling, där SkIBF ska stötta och inspirera de skånska föreningarna till att vilja utveckla sina respektive verksamheter inom alla områden.

Vi ska utbilda er barn-, ungdoms-, junior- och seniorledare inom de olika utbildningsnivåerna. Välutbildade ledare bidrar till att stärka verksamheten som bedrivs i våra föreningar.

Våra unga spelare ska ges möjlighet till utveckling och utbildning inom ramen för Skånes spelarutvecklingsmodell. Modellen syftar till att ge distriktets spelare och ledare en bredare grund att stå på i sina respektive karriärer.

SIU-modellen är ytterligare ett verktyg för att driva skånsk innebandy framåt. Att implementeringen av SIU fortsätter är av största vikt. Fler områden inom skånsk innebandy ska innefattas i denna modell, bland annat matchledare och domare samt även senior- och elitdelen av verksamheten. 

TILLVÄXT
Fokus Tjejer är en viktig del av vårt arbete för att uppfylla målet med ökat antal licenser. Genom stöd t.ex. i form av utbildningsinsatser till föreningarna, inspirationsträffar för tjejer, riktade domarträffar för flick- och damdomare, vill vi främja satsningar på flick-/dam-innebandyn i Skåne. Målet är att öka antalet spelare, men även för att rekrytera er kvinnliga domare och ledare.

Samarbeten för mångfald inom innebandyn är en potentiell källa till såväl er aktiva som er funktionärer. Mångfald handlar om så mycket mer än bara insatser för flyktingar och ensamkommande barn/unga, det innefattar även personer med funktionsnedsättningar. Vi ska utveckla våra kunskaper inom detta område, för att tillsammans med andra aktörer aktivt kunna bidra till dessa samarbeten.

Inom områdena Motionsinnebandy och Innebandy för alla, ska SkIBF tillsammans med redan be ntliga verksamheter arbeta för att hitta samarbetsformer och inkludera dessa inom vår verksamhet.

Vi verkar aktivt för att ha innebandyföreningar i alla Skånes kommuner

Uppdaterad: 14 AUG 2017 13:34
Skribent: SkIBF

 

 

Skånes Innebandyförbunds samarbetspartners: 

 

klubbhuset_logo_skibfse

 


Följ Skånes IBF
 

instagram  twitter 

facebook  YouTube
 

ibis_logga_ny2
 

Skåneidrotten

 

 

 

Postadress:
Skånes Innebandyförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 040-600 59 60
E-post: This is a mailto link