Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan 2016/17


Hela vår verksamhetsplan i pdf, inklusive vision, värdegrund och kärnvärden, finns HÄR

SKÅNSK INNEBANDY MOT 2020

Ekonomi
En av våra långsiktiga målsättningar är att ha fortsatt stabil ekonomi. Detta för att ha möjlighet att satsa på och säkerställa utvecklingsprojekt och satsningar som löper över mer än en säsong.

Utveckling
Utveckling och utbildning är och kommer fortsatt att vara viktiga och prioriterade områden inom skånsk innebandy de kommande åren, såväl på distrikts- som föreningsnivå.

Mångfald
Vi ska verka för en större mångfald inom skånsk innebandy, bland såväl spelare, ledare, domare som förtroendevalda. Vi och våra föreningar behöver bättre ta tillvara olika gruppers kompetenser, erfarenheter och talanger samt undanröja hinder och göra skånsk innebandy tillgänglig för alla. 

Tillväxt
Skånsk innebandy har en tydlig målsättning att växa. Där både förbund och föreningar tillsammans jobbar aktivt för att öka antalet aktiva på alla nivåer, såväl spelare, ledare, lag som domare.


SKÅNSK INNEBANDY SÄSONGEN 2016/17

Föreningsutveckling
För SkIBF är föreningsutveckling fortsatt ett prioriterat område. Genom att inspirera och stödja vill vi bidra till att stärka våra skånska föreningar utifrån de förutsättningar de har. Vi arbetar aktivt för att lyfta föreningar som vill utveckla sin organisation både i stora och små frågor. Vi har som mål att under säsongen 2016/17 och inom ramen för Skånsk Innebandy Hela Livet genomföra föreningsutveckling med minst 30 föreningar.

Ekonomisk långsiktighet
Vi vill sträva efter en ökad långsiktighet i vårt ekonomiska arbete. Under verksamhetsåret ska det därför införas flerårsbudget inom SKIBF. Detta för att i möjligaste mån själv kunna finansiera olika projekt och satsningar i distriktet som löper över mer än en säsong.

Föreningarnas ekonomi
Ekonomi är en viktig faktor för utvecklingen av skånsk innebandy. Vi ska därför initiera en kartläggning av föreningarnas ekonomi med fokus på interna rutiner och processer samt extern dialog. I förlängningen hoppas vi bidra till ökat erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.

Barn- & Ungdomsledare
Antalet utbildade barn- och ungdomsledare under säsongen 2016/17 ska motsvara strukturen i Svenssson-modellen; det vill säga flest utbildade på Människan, därefter Atleten och sedan Innebandyspelaren. Antalet barn- och ungdomsledare som fördjupningsutbildas inom grön, blå och röd nivå ska öka med 40 % mot säsongen 2015/16.

Junior- & Seniorledare
Vi har som mål att under säsongen 2016/17 utbilda minst 20 ledare för junior-/seniorlag.

SIU-implementering
Vi ska fortsätta arbetet med att implementera SIU i alla delar av skånsk innebandy. Både internt inom SkIBF och i våra föreningar.

Fokus Tjejer
Vi ska fortsätta med olika typer av insatser för att främja tjejinnebandyn i Skåne. Det kan handla om förändrad seriestruktur, riktade utbildningsinsatser, inspirationsträffar för tjejer samt andra stimulerande åtgärder. Där vi stöttar föreningarnas arbete att både rekrytera och behålla fler tjejer i skånsk innebandy – såväl spelare, ledare, lag som domare. Vi vill öka numerärt i alla dessa kategorier.

Innebandy i Skånes alla kommuner
Tillväxt kan mätas på många sätt. Ett sätt är antalet nybildade föreningar. En långsiktig målsättning som finns inom skånsk innebandy är att ha aktiva föreningar i Skånes samtliga 33 kommuner (i dagsläget 30 av 33). SkIBF har därför som mål att det under säsongen 2016/17 bildas minst en ny innebandyförening i distriktet.

Samarbeten för mångfald 
SkIBF vill under säsongen 2016/17 intensifiera mångfaldsarbetet, med målet att inleda minst ett samarbete med en förening eller organisation utanför innebandyn som jobbar med funktionshindrade.

Motionsinnebandy
Under säsongen 2016/17 har SkIBF som mål att i samverkan med intresserade föreningar erbjuda motionsinnebandy i Svensk innebandys regi i vårt distrikt.

Skånes spelarutvecklingsmodell
Vår spelarutvecklingsmodell syftar till att utveckla och utbilda distriktets spelare och ledare för att dessa ska få en bredare grund att stå på i sina respektive innebandykarriärer. SkIBF har som mål att under säsongen öka antalet deltagande killar och tjejer i Spelarutveckling 13, 14 och 15 jämfört med säsongen 2015/16. Samt även öka andelen killar och tjejer som går vidare från SpU13 till SpU14 och från SpU14 till SpU15.

Stadgar och Styrdokument
SkIBF kommer under säsongen 2016/17 att inleda ett arbete med att se över och revidera stadgar och andra interna policys, regelverk och styr-dokument för att anpassa dessa till bland annat SIU.

Uppdaterad: 2016-11-22 11:02
Skribent: Henrik Paulsson
Epost: This is a mailto link

 

Följ Skånes IBF

instagramtwitter

facebookYouTube

ibis_logga_ny2

 

 

 


Skånes Innebandyförbunds samarbetspartners:
 

 

klubbhuset_logo_skibfse

 

Skåneidrotten

 
Innebandyutveckling

 

 

Postadress:
Skånes Innebandyförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 040-600 59 60
E-post: This is a mailto link