Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2017


Idrottslyftets mål och syfte

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Mål
Att samtliga SF (t ex Svenska Innebandyförbundet), utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening. 

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

Läs mer om Idrottslyftet på svenskidrott.se.


Innebandyföreningar i Skåne kan söka Idrottslyfts-medel från Skåneidrotten och Svenska Innebandyförbundet. Nedan följer info om hur det går till. En förkortad variant om Idrottslyftet 2017 i pdf finns här

Skåneidrotten

Inom följande fyra utvecklingsområden kan ekonomiskt föreningsstöd beviljas 2017: 

Livslångt idrottande
Här stöttar vi idéer som gör att den svenska idrottsrörelsen tar nya steg på resan från triangeln till rektangeln (se bild ovan). Det kan handla om att fler barn och unga får t.ex. möjlighet att gå idrottsskola och testa många olika saker för att senare kunna välja ett par, tre olika idrotter som ger en allsidig start. Det kan också handla om att skapa verksamheter som är välkomnande i alla åldrar och målgrupper som vanligen inte rekryteras (t.ex. tonårstjejer i lagidrott). Det kan också vara något helt annat som gör att er förening drar sitt strå till stacken för att skapa ett ”Livslångt idrottande”. Målgruppen måste fortsatt vara i huvudsak 7-25 år. Ekonomiskt stöd kan med fördel utgå till satsningar som är gränsöverskridande. 

Idrott i förening 
Vi är övertygade om att den svenska föreningsmodellen är oslagbar på en massa viktiga punkter som öppenhet, demokrati och medbestämmande. Ledare för såväl aktiviteter som organisation är viktiga pusselbitar. Men för att undvika att tappa i attraktivitet är det viktigt att stärka och utveckla föreningen som sådan. Det kan vara klassisk föreningskunskap eller mera modernt (så som t.ex. ”Framtidens idrottsförening”). Det kan också vara något helt annat som gör att ert föreningsbygge stärks, prata med er idrottskonsulent om vad era behov är (eller om det behövs stöd för att göra en behovsanalys/skattning). 

Värdegrund 
Få saker är så avgörande för en organisation som en genomtänkt och gemensamt antagen värdegrund, det är en tydlig vägvisare för alla engagerade, något som i sin tur gör det enklare att rekrytera både deltagare och ledare till verksamheten. Inom denna del av Idrottslyftet stöttar vi saker som antingen skapar eller stärker eran föreningsmiljö. Allt från processarbetet mot en värdegrund i linje med konventionen för barns rättigheter (barnkonventionen), till specifika utbildningsdelar som stärker den befintliga föreningsmiljön. Prata med er idrottskonsulent för att hitta rätt stöd för just er. 

Anläggningsstödet 
I princip oförändrat från tidigare år. 

Det föreningsstöd som kan sökas enligt ovanstånde utvecklingsområden ska numera gå via föreningens idrottskonsulent hos Skåneidrotten. Undantaget är anläggningsstödet, som söks via Idrottsmedel i IdrottOnline (se nedan hur det går till). Om ni inte har kontakt med er idrottskonsulent hos Skåneidrotten så finns här en lista på dem, uppdelat efter kommun. 

Mer info från Skåneidrotten finns här.Svenska Innebandyförbundet

För följande tre inriktningar kan föreningar ansöka om Idrottslyfts-medel: 

Föreningsutveckling:

Utvecklingsprojekt, som görs i samverkan med Skånes IBF och/eller Skåneidrotten. Ansökan måste göras i samverkan med Skånes IBF och/eller Skåneidrotten.  

Ledarutbildning
Subventionering av innebandyns egna utbildningar. Samma nivåer som 2016, se nivåerna här.

Framtidens ledarskap
Ett nytt ledarnätverk för 18-25-åringar i skånska innebandyföreningar. Ansökan om Idrottslyft gäller de personer som blivit antagna till Skånes IBF:s nätverk och görs i samverkan med oss. Inbjudan till nätverket kommer i februari. 

Mer info från Svenska Innebandyförbundet finns här.


Ansökan via IdrottOnline

Det finns numera en ny applikation i IdrottOnline, som heter Idrottsmedel. Via denna kommer föreningar att kunna söka medel från Svenska Innebandyförbundet samt anläggningsstöd från Skåneidrotten. 

Ansökningar som din förening har gjort under 2016 eller tidigare finns under applikationen Äldre Idrottslyft. Den applikationen ser ut som den tidigare applikationen Idrottslyftet och den ska din förening använda sig av för till exempel återrapportering av ett anläggningsstöd eller ett utvecklingsprojekt.

Här hittar ni en manual för det nya ansökningsförfarandet i IdrottOnline.


Frågor?

Hör gärna av er med tankar kring utvecklingsprojekt i er förening eller om ni har andra frågor och funderingar. Maila Henrik på This is a mailto link eller ring 0734-36 90 05. 

Uppdaterad: 2017-01-30 11:43
Skribent: Henrik Paulsson
Epost: This is a mailto link
Följ Skånes IBF

instagramtwitter

facebookYouTube

ibis_logga_ny2

 

 

 

Skånes Innebandyförbunds samarbetspartners: 

 

klubbhuset_logo_skibfse

 

Skåneidrotten

 
Innebandyutveckling

 

 

Postadress:
Skånes Innebandyförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 040-600 59 60
E-post: This is a mailto link